Aest 


Aest arkitekturpsykologi er en rådgivningsleverandør som har som formål å tilby en vitenskapelig tilnærming til menneskets opplevelse av rom, kunst, og estetikk. I dag vet vi at mennesket blir påvirket av omgivelsene rundt seg og at et økt fokus på forholdet mellom kunst, arkitektur og psykologi kan skape verdi for både mennesket selv og samfunnet i sin helhet. Det er dette budskapet Aest ønsker å formidle gjennom analyser, tekst og skreddersydde løsninger. Aest samarbeider med arkitekter, designere, planmyndigheter og utbyggere i ulike faser av et prosjekt.


Aest tar utgangpunkt i både kvalitative og kvantitative metoder i arbeidet. Vårt hovedfokus er å kartlegge de psykologiske behovene til brukerne av de gitte fasilitetene og tilby konkrete tips som kan tas i bruk i designprosessen.

Aest er opprettet av Eli Kindervaag. Kindervaag har en mastergrad i psykologisk vitenskap med fordypning i sosial og kognitiv psykologi med spesielt fokus på personlighet og individuelle forskjeller, klima- og arkitekturpsykologi. Kindervaag har spisskompetanse på de menneskelige prosessene som oppstår i relasjon med det ytre miljø, og hun anser estetikk, arkitektur og natur som essensielle faktorer for et friskere og mer skapende samfunn.

 Hva er arkitekturpsykologi?
 Hva kan en arkitektpsykolog bidra med?
 Kontakt