AestHva kan en arkitektpsykolog bidra med?

Både små og store arkitektkontorer vil kunne ha stor nytte av å ansette eller benytte seg av en arkitektpsykolog.

En arkitektpsykolog kan bidra med viktige innspill og psykologifaglige begrunnelser for valg som tas i utformingen av ethvert prosjekt. All arkitektur oppleves og brukes av mennesker, og arkitekturpsykologien er opptatt av at menneskelige faktorer skal vektlegges i utformingen av bygg, uterom og planlegging.

Som arkitektpsykolog har Aest spesialkompetanse i vurderingen av hvilke virkemidler som har best effekt i utformingen av byggeprosjekter. Effektene vi leter etter avhenger naturligvis av prosjektet, men det kan dreie seg om å redusere sykefravær, øke trivsel og samhandling, og minimere eller utelukke negative effekter av det bygde miljø. Arkitekter flest har god kjennskap til effektene av god arkitektur, men Aest kan tilby det vitenskapelige bakteppet som bør benyttes ethvert prosjekt.

Som arkitektpsykolog kan Aest bidra med psykologiske vurderinger i oppstarten av et prosjekt gjennom å analysere omgivelser, utføre undersøkelser og intervjuer, produsere et teoretisk rammeverk og sørge for at alle menneskelige faktorer har blitt gjort rede for før prosjektet fortsetter. I de fleste tilfeller vil det dreie seg om å levere et skriftlig produkt som kan brukes i konkurranseforslag eller prosjektbeskrivelse.


 Hva er arkitekturpsykologi?
 Om Aest arkitekturpsykologi
 Kontakt